Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 510/TTr-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Gia Yên
Ngày ban hành: 22/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/TTr-TH
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Thanh tra các Sở Xây dựng

Gần đây, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Thanh tra một số Sở Xây dựng như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Ninh, Cần Thơ đề nghị hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trong xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Để đảm bảo áp dụng thống nhất, đúng quy định Nghị định s 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP trong thời điểm hiện nay, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định thay thế, Thanh tra Bộ gửi Thanh tra các Sở Xây dựng ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 05/BXD-TTr ngày 12/8/2016 về hiệu lực thi hành Nghị định của hai Nghị định trên. Văn bản số 05/BXD-TTr được gửi kèm theo Công văn này.

Vậy Thanh tra Bộ Xây dựng thông báo để Thanh tra các Sở Xây dựng biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ tr
ưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 510/TTr-TH ngày 22/09/2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.234

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211