Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 510/TTg-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Tà Pao và Dự án Ô Môn-Xà No do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 510/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 510/TTg-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Tà Pao và Dự án Ô Môn-Xà No

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang.

 

Để sớm triển khai đầu tư xây dựng Dự án thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và hoàn thiện đồng bộ, phát huy hiệu quả Dự án Ô Môn-Xà No (thuộc Dự án Phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long vay vốn WB) nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với Dự án thủy lợi Tà Pao: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các Bộ, ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng Dự án ngay trong năm 2008.

2. Đối với Dự án Ô Môn-Xà No: Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập bổ sung Dự án giai đoạn 2 và trình duyệt theo quy định; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhằm phát huy hiệu quả đầu tư Dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối bố trí vốn để thực hiện các Dự án nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, Các Vụ: KTTH, CN, NC, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 510/TTg-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Tà Pao và Dự án Ô Môn-Xà No do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41