Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 51/BXD-QLN về việc trả lời Công văn 2197/SXD-CCQNĐ ngày 03/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 51/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 51/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV 2197/SXD-CCQNĐ ngày 03/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2197/SXD-CCQNĐ ngày 03/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh hợp pháp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (cấp theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 hoặc theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ) mà đến nay người đó thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì khi có nhu cầu sẽ được cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo đúng quy định pháp luật hiện hành; trường hợp chủ sở hữu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hoặc thuộc diện sở hữu nhà ở nhưng bị hạn chế về số lượng mà đã có nhà ở khác tại Việt Nam thì chỉ được hưởng giá trị đối với nhà ở đó, không thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu nhà số 466/51A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh (nêu tại công văn số 2197/SXD-CCQNĐ) nếu thuộc diện người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở thì được cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các nội dung nêu trên để thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận.

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có giấy tờ hợp lệ về nhà ở nếu thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ; trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hoặc thuộc diện sở hữu nhà ở nhưng bị hạn chế về số lượng mà đã có nhà ở khác tại Việt Nam thì chỉ được hưởng giá trị đối với nhà ở đó.

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, báo cáo UBND thành phố thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đảm bảo đúng quy định của pháp luật về nhà ở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN&TTBĐS (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 51/BXD-QLN về việc trả lời Công văn 2197/SXD-CCQNĐ ngày 03/4/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.185.120