Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 509/VPCP-KGVX năm 2019 trả lời kiến nghị về việc cung cấp amiăng trắng của Nga cho Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 509/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/VPCP-KGVX
V/v trả lời và kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3254/BXD-VLXD ngày 25/12/2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 3254/BXD-VLXD ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc cung cấp amiăng trắng của Nga cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện đúng nội dung Phó Thủ tướng đã giao tại Công văn số 8331/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp amiăng trắng của Nga cho Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ nội dung nêu trong Thư của Phó Thủ tướng Liên bang Nga cùng với các phân tích, kiến nghị của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại Báo cáo số 1149/BC-UBKHCNMT14 ngày 26 tháng 11 năm 2018 để có đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- UBKHCNMT của QH;
- Các Bộ: CT, KHCN,
Y tế, LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Vụ CN, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).
LTKH

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 509/VPCP-KGVX năm 2019 trả lời kiến nghị về việc cung cấp amiăng trắng của Nga cho Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241