Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 508/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 508/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/BXD-KTXD
V/v trả lời kiến nghị của ông Vũ Hữu Thái

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Vũ Hữu Thái - Công ty CP Thương mại và Triển khai kỹ thuật Bắc Việt

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1309/VPCP-ĐMDN ngày 18/02/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của ông Vũ Hữu Thái - Công ty cổ phần Thương mại và Triển khai kỹ thuật Bắc Việt về vướng mắc trong việc xác định chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thy lợi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần chế tạo thiết bị cơ khí của trạm bơm và chi phí thiết kế bản vẽ thi công phần trm biến áp có cấu phần xây dựng theo định mức đã công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Đối với chi phí thiết kế lp đặt thiết bị, trường hợp công ty của Ông Vũ Hữu Thái cũng là đơn vị tư vấn thiết kế lắp đặt 02 t máy bơm của giai đoạn 1 thì chi phí thiết kế lp đặt thiết bị của giai đoạn 2 được tính với hệ số điều chnh giảm chi phí thiết kế của giai đoạn 1 do thiết kế công trình lặp lại trong cùng một dự án (k=0,36 đối với công trình thứ 2 và k=0,18 đối với công trình th 3).

2. Trường hợp công ty của Ông Vũ Hữu Thái đã ký hợp đồng để thực hiện công việc thiết kế cho dự án thì các chi phí nêu trên thực hiện thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thu và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đề nghị ông Vũ Hữu Thái - Công ty CP Thương mại và Triển khai kỹ thuật Bắc Việt thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm H
ng Hà (để b/c);
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam-VCCI (để t/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 508/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí tư vấn thiết kế đối với công trình thủy lợi do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49