Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5002/UBND-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 22/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5002/UBND-CN
V/v quy định thời hạn về thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tnh Nghệ An

Nghệ An, ngày 22 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 820/VPCP ngày 30/01/2015 về việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp. Trên cơ sở Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và ý kiến của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tnh Nghệ An như sau:

1. Thời hạn thực hiện th tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện.

a) Đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện: Không quá 5 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp cáp ngầm;

b) Đối với thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện: Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.

2. Đ đảm bo thực hiện đúng thời hạn theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý dự án đu tư xây dựng của tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

a) Về đơn vị đầu mối thực hiện:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, tiếp nhận hồ sơ, phi hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thỏa thuận hướng tuyến, vị trí cột, trạm điện và hành lang lưới điện công trình điện trên địa bàn tỉnh; Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp hướng tuyến, vị trí cột, trạm điện và hành lang lưới điện đối với lĩnh vực do mình phụ trách không quá 03 ngày làm việc đối với đường dây trung áp trên không và không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp cáp ngm; phi hợp tham gia đoàn khảo sát thực địa khi cơ quan chủ trì đề nghị.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh thực hiện tốt nội dung trên. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tnh đ xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
-
PCT CN UBND tỉnh;
- CVP, PVP CN UBND tỉnh;
-
Lưu VT, THCB. CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5002/UBND-CN ngày 22/07/2015 quy định thời hạn thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88