Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4956/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 4956/VPCP-QHQT

V/v đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án đào tạo ngành nước.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6055/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ta đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp 18 hạng mục trang thiết bị trị giá 207.341 đô la Mỹ cho dự án "Phát triển nguồn nhân lực cho ngành nước tại các tỉnh miền Trung Việt Nam" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;

- VPCP: BTCN, Vụ CN, TH, Website CP;

- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4956/VPCP-QHQT ngày 04/09/2007 về viêc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án đào tạo ngành nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!