Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 489/BXD-KHCN năm 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 489/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/BXD-KHCN
V/v: thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 14034/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2014 của Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có một số ý kiến sau:

1. Hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD từ ngày 01/11/2014 (theo Quyết định số 1250/QĐ-BXD ngày 15/10/2014 về việc đính chính ngày có hiệu lực của Thông tư số 15/2014/TT-BXD).

2. Tại Điều 3 của Thông tư số 15/2014/TT-BXD đã quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này". Như vậy, cơ quan Hải quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này liên quan đến hàng hóa nhập khẩu, trách nhiệm đó được quy định cụ thể tại mục 3.3.3 tại QCVN 16:2014/BXD về tổ chức thực hiện với công việc kiểm tra có chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan.

3. Tại QCVN 16:2014/BXD đã quy định là thay thế QCVN 16:2011/BXD và tại Phần 2 của quy chuẩn đã quy định về danh mục tên các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Do vậy, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng quy định, đối với hàng hóa nhập khẩu, liên quan đến cơ quan Hải quan là thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD (kèm QCVN 16:2014/BXD).

Với các căn cứ ở trên, quy định tại mục 1.4.3 phần 1 của QCVN 16:2014/BXD "Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Phần 2 khi lưu thông trên thị trường phải có Giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy" và quy định tại mục 3.3.3 phần 3 của QCVN 16:2014/BXD về tổ chức thực hiện "Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan" là phù hợp.

Đối với các Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009, Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 và Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 về việc quản lý chất lượng sản phẩm xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát đã được thay thế bằng các quy định trong QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD. Đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện quản lý hàng hóa nhập khẩu theo QCVN 16:2014/BXD. Các tổ chức được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện đánh giá sự phù hợp được thông báo trên website Bộ Xây dựng (có bản danh sách cập nhật kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng phúc đáp công văn số 14034/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2014 của Tổng cục Hải quan để thống nhất thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16:2014/BXD
(Cập nhật đến tháng 11/12/2014)

TT

Tên và địa chỉ Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

1

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM)

Địa chỉ: số 235 đường Nguyễn Trãi - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội và Lô I-3b-5 đường N6 - Khu công nghệ cao - P. Tân Phú - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh

Số 1306/QĐ-BXD, ngày 31/10/2014

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

Địa chỉ: số 49 đường Pasteur - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh,

Số 1307/OĐ-BXD, ngày 31/10/2014

3

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

Địa chỉ: số 4 đường Tôn Thất Tùng - P. Trung Tự - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội

Số 1308/QĐ-BXD, ngày 31/10/2014

4

Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Xí nghiệp Tư vấn và kiểm định chất lượng ACC

Địa chỉ: số 178 đường Trường Chinh - P. Khương Thượng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội và số 3 phố Thượng Thụy - P. Phú Thượng - Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội

Số 1309/OĐ-BXD, ngày 31/10/2014

5

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest 2)

Địa chỉ: số 97 đường Lý Thái Tổ - Q. Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

- Số 1310/QĐ-BXD, ngày 31/10/2014;

- Số 1442/QĐ-BXD , ngày 08/12/2014

6

Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)

Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Số 1311/QĐ-BXD, ngày 31/10/2014

7

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST)

Địa chỉ: số 81 Trần Cung - P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Số 1355/QĐ-BXD ngày 12/11/2014

8

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Địa chỉ: số 54 Trần Nhân Tông - TP. Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh: số 115 Trần Quốc Thảo - Phường 7 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh

Số 1356/QĐ-BXD. ngày 12/11/2014

9

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Tân Phong - TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Số 1470/QĐ-BXD, ngày 11/12/2014

10

Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Nam Cường - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Số 1471/QĐ-BXD, ngày 11/12/2014

Lưu ý: - Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi;

           - Phạm vi chỉ định thực hiện thử nghiệm/ chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo các Quyết định chỉ định.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 489/BXD-KHCN năm 2015 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145