Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4819/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Duy Tạo
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4819/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v thực hiện thông tư 09/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện nội dung thông tư 09/2009/TT-BXD và các phụ lục kèm theo khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng bằng tất cả các nguồn vốn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

DANH SÁCH

MỜI DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 157/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
(Kèm theo công văn số: 4826/BGDĐT-VP ngày 11/6/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TẠI HÀ NỘI

TT

Đơn vị

TT

Đơn vị

1

ĐH QG Hà Nội (ĐH QG HN)

26

CĐ Công nghiệp Sao đỏ Hải Dương

2

ĐH BK Hà Nội

27

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

3

ĐH Kinh tế Quốc dân

28

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

4

ĐH Xây dựng

29

CĐ Công nghiệp Phúc Yên

5

ĐH Mỏ - Địa chất

30

ĐH Hàng Hải

6

ĐH Hà Nội

31

ĐH DL Hải Phòng

7

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

32

CĐSP Hà Nam

8

ĐH Ngoại thương

33

ĐH Hà Tĩnh

9

ĐH Giao thông Vận tải

34

CĐ VH Nghệ thuật Tây Bắc

10

ĐH Sư phạm Hà Nội

35

ĐH Điều dưỡng Nam Định

11

ĐH Thủy lợi Hà Nội

36

ĐHDL Lương Thế Vinh, Nam Định

12

ĐH Công đoàn

37

ĐH Hoa Lư, Ninh Bình

13

ĐH Công nghiệp Hà Nội

38

ĐH Vinh

14

ĐH Lao động xã hội

39

ĐHSP Kỹ thuật Vinh

15

Học viện Tài chính

40

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An

16

Học viện Quan hệ quốc tế

41

ĐH Hùng Vương, Phú Thọ

17

Học viện Ngân hàng

42

CĐ Hóa chất, Phú Thọ

18

ĐH DL Phương Đông

43

CĐ CN và Xây dựng Quảng Ninh

19

ĐH DL Thăng Long

44

ĐH Tây Bắc

20

ĐH Lâm Nghiệp

45

ĐH Y Thái Bình

21

CĐ Du lịch Hà Nội

46

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

22

TH Kinh tế Hà Nội

47

ĐH Thái Nguyên

23

TH Công nghiệp Hà Nội

48

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

24

ĐH Thể dục Thể thao 1, Bắc Ninh

49

CĐ Y tế Thanh Hóa

25

CĐ Nông Lâm Bắc Giang  

50

Dự bị ĐH Sầm Sơn

II. TẠI CẦN THƠ

TT

Đơn vị

1

ĐH Cần Thơ

2

ĐH Y Dược Cần Thơ

3

ĐH Tây Đô

4

CĐ Cần Thơ

5

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

6

CĐ Y tế Cần Thơ

7

TH Cơ điện và KTNN Nam Bộ, Cần Thơ

8

TH DL Bách Nghệ Cần Thơ

9

TH GTVT Miền Nam, Cần Thơ

10

CĐ Cộng đồng Đồng tháp

11

TH Y tế Đồng Tháp

12

ĐH DL Cửu Long, Vĩnh Long

13

CĐ SPKT Vĩnh Long

14

TH Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

15

ĐH An Giang

16

ĐH Tiền Giang

17

ĐH Võ Trường Toản  

18

CĐ Cộng đồng Hậu Giang

19

ĐH Trà Vinh

20

CĐ Sư phạm Sóc Trăng

21

CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

22

CĐ Y tế Cà Mau

23

ĐH Bạc Liêu

24

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang

25

ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

III. TẠI ĐÀ NẴNG

TT

Đơn vị

1

ĐH Đà Nẵng

2

ĐH Kiến trúc, Đà Nẵng

3

ĐH TDTT III, Đà Nẵng

4

ĐHDL Duy Tân, Đà Nẵng

5

CĐ Kinh tế - Kế hoạch, Đà Nẵng

6

CĐ DL Đông Du, Đà Nẵng

7

CĐ DL Tư thục Đức Trí, Đà Nẵng

8

CĐ Thương mại, Đà Nẵng

9

CĐ Đông Á, Đà Nẵng

10

TH Kinh tế - KT Phương Đông, Đà Nẵng

11

TH Xây dựng Miền trung, Đà Nẵng

12

ĐH Huế

13

ĐH DL Phú Xuân, TT-Huế

14

CĐ Công nghiệp Huế

15

TH Nghiệp vụ Du lịch, TT-Huế

16

ĐH Quảng Nam

17

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

18

CĐ SP Quảng Trị

19

ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

20

CĐ Tài chính Kế toán, Quảng Ngãi

21

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum

22

CĐ SP Gia Lai

23

ĐH Quảng Bình

24

ĐH Quy Nhơn, Bình Định

25

ĐH Phú Yên

IV. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT

Đơn vị

TT

Đơn vị

1

ĐHQG TP.HCM

26

CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM

2

ĐH Sài Gòn

27

CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

3

ĐH Mỹ thuật TP.HCM

28

CĐ DL Công nghệ thông tin TP.HCM

4

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

29

CĐ Kinh tế TP.HCM

5

ĐH Kinh tế TP.HCM

30

CĐ CN Dệt May Thời trang TP.HCM

6

ĐH Y Dược TP.HCM

31

CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

7

ĐH Nông Lâm TP.HCM

32

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

8

ĐH Kiến Trúc TP.HCM

33

TH Công nghệ Lthực Tphẩm TP.HCM

9

ĐH Luật TP.HCM

34

TH Lao động Xã hội TP.HCM

10

ĐH Thủy Lợi TP.HCM

35

TH Công nghiệp TP.HCM

11

ĐH GTVT TP.HCM

36

TH Giao thông Công chính TP.HCM

12

Nhạc viện TP.HCM

37

TH Du lịch và Khách sạn TP.HCM

13

Học viện Ngân hàng TP.HCM

38

ĐH DL Lạc Hồng Đồng Nai

14

Học viện CN BCVT TP.HCM

39

CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

15

ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

40

ĐH DL Bình Dương

16

ĐH Mở Bán công TP.HCM

41

CĐ DL Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

17

ĐH DL Hồng Bàng TP.HCM

42

CĐ Sư phạm Bình Dương

18

ĐH DL Ngoại ngữ Tin học TP.HCM

43

CĐ Sư phạm Bình Phước

19

ĐH DL Văn Hiến TP.HCM

44

CĐ Sư phạm Tây Ninh

20

ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

45

CĐ Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu

21

ĐH DL Công nghệ Sài Gòn

46

CĐ Sư phạm Bình Thuận

22

ĐH Công nghiệp TP.HCM

47

ĐH Tây Nguyên, Đắk Lắk

23

ĐH Văn hóa TP.HCM

48

ĐH Nha Trang, Khánh Hòa

24

ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

49

ĐH Đà Lạt, Lâm Đồng

25

CĐ Công nghệ thực phẩm TP.HCM

50

CĐ SP Ninh Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4819/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 11/06/2009 về việc thực hiện thông tư 09/2009/TT-BXD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143