Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 48/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 455-CV/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 48/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 48/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 455-CV/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Tỉnh ủy Vĩnh Long

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 455-CV/TU ngày 19/5/2008 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chuyển đến ngày 17/6/2008 "về việc thực hiện hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở". Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo danh sách số 01-DS/TCTU ngày 14/5/2008 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Long gửi kèm theo công văn nêu trên của Tỉnh uỷ Vĩnh Long thì những người trong danh sách thuộc diện được hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng chính phủ "Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở" (sau đây gọi tắt là QĐ20);

2. Những người thuộc diện quy định tại Điều 2 QĐ20 thì được hỗ trợ bằng tiền với mức 50 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đề nghị Tỉnh uỷ Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh khẩn trương xem xét từng trường hợp, đối chiếu với các quy định tại QĐ20 để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 9 người trong danh sách nêu trên, đồng thời có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính để được hướng dẫn về kinh phí thực hiện việc hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN




Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 48/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 455-CV/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Long do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66