Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 475/TTg-CN về việc đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-thành phố Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 475/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 475/TTg-CN
V/v đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-thành phố Hòa Bình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (văn bản số 228/UBND-CN ngày 20 tháng 02 năm 2008 và số 264/UBND-CN ngày 25 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1249/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 03 năm 2008), Bộ Tài chính (văn bản số 2498/BTC-ĐT ngày 05 tháng 03 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1781/BKH-KTĐP&LT ngày 17 tháng 03 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-thành phố Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với chủ trương đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, đoạn trên địa phận tỉnh Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng chuyển giao (Hợp đồng BT) trên cơ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xác định được nguồn vốn để thanh toán cho Nhà đầu tư từ việc khai thác qũy đất hai bên đường.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô, quy hoạch toàn tuyến và việc quản lý, khai thác tuyến đường sau khi hoàn thành; Bộ Giao thông vận tải thông báo với Nhà đầu tư BOT nước ngoài về việc thay đổi hình thức đầu tư tuyến đường nêu trên theo quy định, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây nghiên cứu đầu tư đoạn còn lại trên địa phận tỉnh Hà Tây để đảm bảo khai thác hiệu quả toàn tuyến.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm lựa chọn Nhà đầu tư để đàm phán, ký kết Hợp đồng BT với Nhà đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, NN, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (4).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 475/TTg-CN về việc đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-thành phố Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57