Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 47/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 47/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14/DAHY ngày 27/7/2016 của Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Biên bản đàm phán hợp đồng là tài liệu kèm theo và không tách rời của hợp đồng, vì vậy việc sử dụng các nội dung trong biên bản đàm phán hợp đồng để xem xét điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp; tuy nhiên, các bên cần lưu ý thứ tự ưu tiên của các tài liệu hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết để áp dụng cho phù hợp.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng quy định: Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.”. Như vậy, trường hợp Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 02/2011/TT-BXD , nếu công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá do địa phương công bố thì Chủ đầu tư phải thỏa thuận với Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng.

Theo nội dung công văn số 14/DAHY ngày 27/7/2016, trường hợp các bên thỏa thuận sử dụng chỉ số giá do địa phương công bố làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng (trong hợp đồng không có thỏa thuận khác) thì đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng của nhà thầu tại Điểm 4 công văn số 14/DAHY ngày 27/7/2016 là chưa phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 47/BXD-KTXD năm 2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


802
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202