Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 461/TTg-CN năm 2017 bổ sung QL21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 461/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 461/TTg-CN
V/v bổ sung QL21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11155/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2016; số 2774/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8584/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 10 năm 2016), Tài chính (văn bản số 14717/BTC-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2016), Xây dựng (văn bản số 2300/BXD-HTKT ngày 19 tháng 10 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4749/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 745/UBND-VP5 ngày 10 tháng 10 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (văn bản số 672/UBND-VP4 ngày 10 tháng 10 năm 2016) về việc bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung quy hoạch Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên trong quá trình đầu tư, xây dựng tuyến đường theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, QP;
- UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 461/TTg-CN năm 2017 bổ sung QL21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


254
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123