Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 461/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 461/BXD-XL
V/v: Xử lý chuyển tiếp việc thi hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 308/CV-SXD ngày 17/3/2005 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc xử lý chuyển tiếp việc thi hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện chung trong cả nước. Việc Sở Xây dựng chủ động đề suất việc xử lý chuyển tiếp trong công tác thẩm định thiết kế các dự án đầu tư thuộc nhóm B, C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước là việc làm kịp thời và cần thiết.

Bộ Xây dựng nhất trí với các đề xuất xử lý chuyển tiếp như trong văn bản số 308/CV-SXD ngày 17/3/2005 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 461/BXD-XL ngày 01/04/2005 xử lý chuyển tiếp việc thi hành Nghị định 16/2005/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!