Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4605/TCĐBVN-QLBTĐB bảo hành dự án xây dựng hạ tầng đường bộ

Số hiệu: 4605/TCĐBVN-QLBTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 31/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4605/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB);
- Các Sở Giao thông vận tải (GTVT) nhận ủy thác quản lý quốc lộ.

Thực hiện Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải “Quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư” (sao gửi kèm theo); Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu các Cục QLĐB và các Sở GTVT như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quyết định số 2920/QĐ-BGTVT đối với toàn bộ công tác đầu tư xây dựng công trình và bảo trì công trình đường bộ do Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư, quyết định đầu tư.

2. Trong quá trình thực hiện lưu ý:

- Các Cục QLĐB, Sở GTVT nhận bàn giao ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; sau khi tiếp nhận bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng phải thực hiện ngay công tác quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ theo quy định, tổ chức giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn; thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình (nếu có) để yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA sửa chữa khắc phục kịp thời.

- Trước khi hết thời gian bảo hành ba (03) tháng, thực hiện kiểm tra chất lượng công trình và yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA sửa chữa khắc phục triệt để các hư hỏng, khiếm khuyết của công trình (nếu có) trước khi xác nhận hoàn thành công trình. Sau khi hết thời gian bảo hành, nếu công trình xuất hiện các hư hỏng, khiếm khuyết do sai sót trong quá trình kiểm tra chất lượng trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành theo ủy quyền của Tổng cục ĐBVN, các Cục QLĐBB và các Sở GTVT phải chịu trách nhiệm liên đới với các Chủ đầu tư, Ban QLDA.

3. Các công trình sửa chữa mặt đường cấp phối, thì thời gian bảo hành được thực hiện theo Điều 41 Nghị định 46/2015/NĐ-CP nhưng không lớn hơn tuổi thọ thiết kế lớp mặt đường.

4. Cục trưởng các Cục QLĐB và Giám đốc Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ chịu trách nhiệm trước Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo về Tổng cục ĐBVN để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PTCT (để t/h);
- Cục QLXD ĐB;
- Cục QL Đường cao tốc;
- Vụ ATGT;
- Trung tâm CNTT ĐB;
- Lưu: VT, QLBTĐB©.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4605/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 31/08/2015 về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải đầu tư do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!