Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4489/VPCP-KTN thực hiện hình thức tổng thầu EPC dự án đầu tư xây dựng “Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực” tại Thốt Nốt của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4489/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4489/VPCP-KTN
V/v thực hiện hình thức tổng thầu EPC dự án đầu tư xây dựng “Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực” tại Thốt Nốt của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 1870/TCT-CV ngày 25 tháng 5 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3832/BKH-QLĐT ngày 08 tháng 6 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1802/BNN-KH ngày 14 tháng 6 năm 2010), Công Thương (công văn số 5923/BCT-KH ngày 17 tháng 6 năm 2010) về việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức tổng thầu EPC, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng công ty Lương thực miền Nam tiếp thu ý kiến các Bộ tại công văn nêu trên, quyết định việc đấu thầu thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT,TH;
- Lưu: VT, KTN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4489/VPCP-KTN thực hiện hình thức tổng thầu EPC dự án đầu tư xây dựng “Chợ chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực” tại Thốt Nốt của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70