Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4448/BNN-TCTL năm 2020 về thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4448/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4448/BNN-TCTL
V/v về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh /thành phố ….……………………………

Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Để đảm bảo các nội dung thực hiện theo đúng quy định, tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng rà soát kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn tư xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý (các quy định phải thực hiện tại Phụ lục kèm theo).

2. Chỉ đạo các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các đập, hồ chứa thủy lợi rà soát các nội dung theo quy định, kinh phí trong tổng mức đầu tư của dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thực hiện.

3. Kết quả thực hiện đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

PHỤ LỤC

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Kèm theo Văn bản số    /BNN-TCTL ngày    /6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung thực hiện

Ghi chú

I

Các nội dung phải thực hiện ngay khởi công

1

Lập và thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập

Quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật Thủy lợi và Điều 6 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

2

Lập và thực hiện phương án ứng phó thiên tai

Thực hiện theo Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai

II

Các nội dung hoàn thành trước khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng

1

Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước

Điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

2

Lập, quy trình vận hành hồ chứa nước

Điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

3

Lập quy trình vận hành cửa van

Điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

4

Lập quy trình bảo trì công trình

Thực hiện theo các quy định pháp luật về bảo trì công trình xây dựng

5

Kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

6

Lập và lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước

Khoản 1 và 4 Điều 9 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

7

Lắp đặt thiết bị và quan trắc công trình đập, hồ chứa nước

Quy định tại các điểm đ, e, g, h khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 14; khoản 1, 3 Điều 15 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

8

Lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng

9

Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập.

10

Cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước

Điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; Điều 18, 19 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

11

Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước

Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

12

Phương án ứng phó thiên tai

Điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai

13

Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

Khoản 5 Điều 5 và khoản 3 Điều 25 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP;

14

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước

Điểm i khoản 1 Điều 5 và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4448/BNN-TCTL ngày 02/07/2020 về thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104