Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 443/TTg-QHQT phân bổ lại vốn cho Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 443/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/TTg-QHQT
V/v Phân bổ lại vốn cho Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 46/TTr-NHNN ngày 27 tháng 3 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phân bổ lại vốn của khoản tín dụng số 3475-VN trong khuôn khổ Dự án "Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh" (Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định với WB theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo, giám sát các hoạt động còn lại của các Hiệp định vay, bảo đảm hiệu quả và đạt mục tiêu của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 443/TTg-QHQT ngày 06/04/2012 phân bổ lại vốn cho Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248