Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 432/TTg-CN 2018 chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long Quảng Ninh

Số hiệu: 432/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/TTg-CN
V/v chủ trương điều chỉnh QHC Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 916/UBND-QH1 ngày 09 tháng 02 năm 2018), ý kiến các Bộ: Xây dựng (văn bản số 575/BXD-QHKT ngày 21 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1581/BKHĐT-QLQH ngày 14 tháng 3 năm 2018), Tài chính (văn bản số 2933/BTC-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 823/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 3 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 2381/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1141/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 3 năm 2018), Công thương (văn bản số 1753/BCT-KH ngày 08 tháng 3 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1744/BNN-KH ngày 01 tháng 3 năm 2018) và Bộ Quốc phòng (văn bản s 2428/BQP-TM ngày 12 tháng 3 năm 2018) về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Hạ Long như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên và trình thẩm định theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC,
GTVT, CT, TN&MT, NN&PTNT, VH, TT&DL, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các V: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 432/TTg-CN ngày 05/04/2018 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.074

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!