Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 430/TTg-CN năm 2017 khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 430/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/TTg-CN
V/v khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1274/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 02 năm 2017), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1520/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 3 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 2781/BTC-ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017) về khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, cụ thể:

- Đối với các vị trí sạt trượt mái ta luy, hư hỏng rãnh thoát nước, xói lở cầu cống, lún mặt đường do bão lũ: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo đúng hợp đồng đã ký kết. Trường hợp việc hư hỏng vượt ngoài phạm vi bảo hành, cho phép sử dụng vốn của các dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 tương ứng để sửa chữa, phù hợp với nguồn vốn được bố trí.

- Đối với việc tăng cường kết cấu áo đường: Đồng ý về nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu tăng cường kết cấu áo đường phù hợp đặc thù khí hậu và nguồn vật liệu trong khu vực; sử dụng số vốn còn dư của các dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 tương ứng để thực hiện tăng cường kết cấu áo đường.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh bổ sung các dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định, không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và số vốn đã được bố trí cho từng dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, CN(3).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 430/TTg-CN năm 2017 khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


329
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127