Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 43/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 43/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 06/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-KHCN
V/v chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 1 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Theo đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại văn bản số 1209/KT3/TH ngày 11 tháng 7 năm 2012 về việc đề nghị tham gia công tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng; Xét năng lực, điều kiện vật chất và đội ngũ giảng viên của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Bộ Xây dựng chấp thuận để Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tham gia công tác đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, cụ thể:

A. Đào tạo thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

-  Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật;

-  Nhân viên có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và đã tham gia phục vụ công tác thí nghiệm 3 năm trở lên.

2. Chương trình đào tạo thí nghiệm viên theo chương trình khung do Bộ Xây dựng quy định, gồm các lĩnh vực:

- Thử nghiệm cơ lý xi măng;

- Thử nghiệm bê tông và cốt liệu cho bê tông và vữa;

- Thử nghiệm vữa xây dựng;

- Thử nghiệm tính chất cơ lý của bê tông nhựa và vật liệu chế tạo bê tông nhựa;

- Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;

- Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;

- Thử nghiệm tính chất hóa học các vật liệu dùng trong xây dựng: Xi măng, cốt liệu bê tông, nước dùng trong xây dựng;

- Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;

- Kỹ thuật giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ.

B. Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng;

- Đã có chứng chỉ thí nghiệm viên.

2. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật trong đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng, đồng thời hàng năm Trung tâm có báo cáo kết quả hoạt động đào tạo về Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- TT. B.P.Khánh (để b/c);
- L­ưu : VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hoà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 43/BXD-KHCN chấp thuận đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154