Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 416/SXD-KTQH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41/2013/TT-BNN&PTNT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 416/SXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Lập
Ngày ban hành: 21/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/SXD-KTQH
V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41/2013/TT-BNN&PTNT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành và thành phố Bà Rịa.

 

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8433/UBND-VP ngày 02/12/2014 về việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tại công văn số 05/BCĐCTXDNTM ngày 21/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về: quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch, nhà ở dân cư, với các nội dung sau:

1. Tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch (theo điều 03 của Thông tư số 41/2013/TT- BNNPTNT).

Xã đạt tiêu chí khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu sau:

1.1. Có quy hoạch nông thôn mới được duyệt:

- Xã nông thôn mới phải có quy hoạch nông thôn mới được lập, thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch phải có đầy đủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quy hoạch nông thôn mới của xã phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xã phải tiến hành công bố rộng rãi quy hoạch nông thôn mới tới các ấp.

1.2. Công khai niêm yết quy hoạch và hoàn thành cắm mốc quy hoạch:

- Bản vẽ quy hoạch được phê duyệt phải được niêm yết công khai (được treo trước trụ sở UBND xã, ở hội trường hoặc tại phòng Tiếp dân tại trụ sở UBND xã) để người dân biết và thực hiện;

- Xã phải hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. Nhằm tiết kiệm chi phí thực hiện nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu quản lý đối với đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, cụ thể đối với các đường liên xã sẽ tiến hành cắm mốc chỉ giới đường đỏ; đối với đường liên ấp, liên xóm không tiến hành cắm mốc chỉ giới mà quản lý theo quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch đã được duyệt.

1.3 Có quy chế quản lý quy hoạch được duyệt:

Đối với đồ án quy hoạch nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để quản lý xây dựng nhà ở dân cư và các công trình hạ tầng; UBND xã tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch đã được duyệt.

2. Tiêu chí: Nhà ở dân cư (theo điều 13 của Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT).

Xã được công nhận đạt tiêu chí về nhà ở và dân cư khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu sau:

- Trên địa bàn xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát;

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt ≥ 70 % trên tổng số nhà ở của xã.

2.1. Giải thích chỉ tiêu đánh giá nhà tạm, nhà dột nát:

- Nhà tạm: là loại nhà không đảm bảo mức độ sử dụng tiện nghi tối thiểu, thiếu diện tích đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu (bếp, nhà vệ sinh); không đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung cứng và mái cứng) hoặc làm bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, kết cấu chịu lực (cột, kèo, xà gồ, đòn tay) bằng cây tạp; mái lợp bằng vật liệu lá, phên, bạt; có niên hạn sử dụng dưới 5 năm và không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Nhà dột nát: là loại nhà tạm có kết cấu chịu lực bị mối, mục; phần mái lợp đã cũ không đủ khả năng che mưa, che nắng.

2.2. Giải thích chỉ tiêu đánh giá nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng:

Nhà ở đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2.2.1. Kết cấu nhà ở và diện tích sử dụng:

- Kết cấu chính nhà ở:

+ Cột: bêtông cốt thép, thép hình, gạch đá hoặc gỗ tốt;

+ Tường: xây dựng hoặc vật liệu bền như: tole, ván (gỗ tốt);

+ Sàn nền: lát gạch, đá hoặc láng vữa xi măng;

+ Mái: lợp tole, ngói hoặc mái bằng bêtông cốt thép.

- Diện tích sử dụng: đạt từ 14 m2/người trở lên (trung bình 56 m2/hộ).

2.2.2. Niên hạn sử dụng công trình nhà ở: từ 20 năm trở lên.

2.2.3. Các công trình phụ trợ:

Có các công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt như: bếp, nhà vệ sinh; chuồng trại chăn nuôi (nếu có),… phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bếp, nhà vệ sinh phải được bố trí phù hợp, thuận tiện cho sinh hoạt;

- Khu vệ sinh: Dùng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại;

- Chuồng trại chăn nuôi (nếu có): phải đảm bảo vệ sinh, có cây xanh hoặc ao làm dải cách ly với nhà ở và đường đi chung. Nước rửa từ các chuồng trại chăn nuôi không được thải trực tiếp ra sông, kênh, rạch công cộng.

2.3. Về kiến trúc nhà ở:

- Kiến trúc nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của từng địa phương;

- Đảm bảo an toàn, ổn định, phù hợp với điều kiện tự nhiên;

- Ngoài ra, các loại nhà sau đây cũng được xem là nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng:

+ Nhà tình nghĩa;

+ Nhà được xây dựng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí được phân công theo Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố được biết, đồng thời báo Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTQH (QH02).
* Địa chỉ văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo hiện chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh: Số 149, đường 27/4, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lập

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 416/SXD-KTQH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới theo Thông tư 41/2013/TT-BNN&PTNT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66