Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 412/UBBG-VT năm 2013 xây dựng kè bảo vệ sông suối biên giới do Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ban hành

Số hiệu: 412/UBBG-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc Người ký: Nguyễn Anh Dũng
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBLH BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
PHÂN BAN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/UBBG-VT
V/v xây dựng kè bảo vệ sông suối biên giới.

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 23/8/2013, Chủ tịch Phân ban phía Việt Nam đã gửi thư cho Chủ tịch Phân ban phía Trung Quốc trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thông báo đồng ý để phía Trung Quốc triển khai công trình kè bảo vệ 2 bờ suối nội địa phía Trung Quốc khu vực mốc 1192, công trình kè bảo vệ bờ suối Khuổi Đẩy khu vực mốc 1140.

Trong quá trình phía Trung Quốc thi công công trình trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp giám sát chặt chẽ và đề nghị phía Trung Quốc tuân thủ nghiêm "HIệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền VN - TQ" và các trình tự về xây dựng các công trình trên sông, suối biên giới trên đất liền VN - TQ.

Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trân trọng thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hồ Xuân Sơn (để b/c);
- BTLBP (Phòng QLBG-BTM);
- Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;
- ĐDBG đoạn 7;
- Lưu: VT, V-T.

CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM
Nguyễn Anh Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 412/UBBG-VT năm 2013 xây dựng kè bảo vệ sông suối biên giới do Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93