Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 411/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 411/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 411/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La .

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1348/BCT - NL ngày 19/02/2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về cơ bản Bộ Xây dựng thống nhất như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 1348/BCT-NL ngày 19/02/2008; Tuy nhiên, để phù hợp với hướng dẫn trong Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì giá vật liệu mua của một số loại vật liệu như xi măng, sắt thép, phụ gia tro bay lấy giá gốc từng thời điểm theo thông báo của nhà máy cộng chi phí vận chyển đến công trình; Để đảm bảo chi phí vận chuyển thích ứng với sự biến động giá nhiên liệu theo cơ chế thị trường thì chi phí vận chuyển phải căn cứ vào phương án vận chuyển (loại phương tiện, cự ly, cấp đường...) để xác định; Cấp đường sông trong đơn giá căn cứ theo phân cấp của Cục đường sông Việt Nam.

Căn cứ ý kiến trên đề nghị Bộ Công Thương tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP - BXD, Vụ KTTC. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 411/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng - Dự án thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215