Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 407/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi giá vật liệu tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 407/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 407/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi giá vật liệu tăng đột biến

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Ngoại thương Việt nam

Trả lời văn bản số 114/NHNT.XDCB ngày 24/01/2008 của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống khi giá vật liệu tăng đột biến, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Ngày 22/02/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Thông tư này cho phép điều chỉnh hợp đồng đối với những gói thầu đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Vì vậy, đối với gói thầu như văn bản số 114/NHNT.XDCB đã nêu, Chủ đầu tư và Nhà thầu nghiên cứu những hướng dẫn trong Thông tư số 05/2008/TT-BXD nêu trên để áp dụng cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Ngân hàng Ngoại thương Việt nam tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 407/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng khi giá vật liệu tăng đột biến do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112