Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 406/BXD-KTTC về việc hướng dẫn chi phí lập quy hoạch thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 406/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 406/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn chi phí lập quy hoạch thoát nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thái Bình

Trả lời văn bản số 28/SXD-QH ngày 20/02/2008 của Sở Xây dựng Thái Bình xin ý kiến hướng dẫn chi phí lập quy hoạch thoát nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Việc lập Quy hoạch thoát nước giai đoạn 2006-2020 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 9/10/2007 là phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ về quy hoạch thoát nước. Tuy nhiên, việc lập quy hoạch thoát nước phải phù hợp với quy hoạch xây dựng chung của tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Chi phí cho công tác lập quy hoạch thoát nước chưa có trong các qui định hiện hành và được xác định bằng cách lập dự toán chi phí. Như vậy, đơn vị được giao là Chủ đầu tư dự án Quy hoạch thoát nước cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch (là Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) lập dự toán trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt. Trong khi chưa có qui định mới về định mức chi phí quy hoạch thì nội dung dự toán chi phí quy hoạch thoát nước thực hiện theo hướng dẫn của Phụ lục trong Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Thái Bình căn cứ ý kiến trên hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 406/BXD-KTTC về việc hướng dẫn chi phí lập quy hoạch thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112