Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3998/BNN-TCTL năm 2013 đảm bảo an toàn hồ chứa nước tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3998/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3998/BNN-TCTL
V/v đảm bảo an toàn hồ chứa nước tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc kiểm tra, xử lý thông tin Báo điện tử Vietnamplus nêu về nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước ở Lâm Đồng tại Văn bản số 8785/VPCP-KTN ngày 19/10/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực trạng các hồ chứa nước theo Báo phản ánh. Sau khi đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh có dung tích nhỏ hơn 5 triệu m3, được đưa vào khai thác, vận hành đã trên 20 năm, công trình đầu mối bị xuống cấp, không đáp ứng được tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và có nguy cơ mất an toàn, cụ thể như sau:

- Đập đất: Mặt cắt đập không đảm bảo thiết kế theo quy định hiện hành (hồ Ba Râu); mái thượng lưu bị sạt trượt, lồi lõm (hồ Ba Cống, Đạ Tô Tông, liên hồ Suối Đỉa - Cây Xoài,…); mái hạ lưu bị thấm, không có thiết bị thoát nước thấm thân đập, hoặc bị hư hỏng, không hoạt động (hồ Đạ Tô Tông, Tân Rai, Lộc Thắng,…).

- Tràn xả lũ: Nhiều hồ chứa có tràn xả lũ chưa được gia cố, chủ yếu là tràn đất, bị bồi lấp; khẩu độ tràn không đảm bảo năng lực thoát lũ (hồ Ba Râu, Đạ Bo B, R'Lôm, Đạ Sa,…).

- Cống lấy nước: Bê tông bị hư hỏng, mục nát; một số hồ có cống bằng các ống buy lắp ghép (hồ Đạ Bo B, Đạ Tô Tông,…), thấm mang cống và thiết bị đóng mở van côn hạ lưu hư hỏng, không hoạt động, gây mất nước ảnh hưởng đến an toàn hồ đập (hồ Tân Rai, Lộc Thắng,…) và không có cống lấy nước (hồ Đạ Tô Tông, hồ Suối Đỉa,…).

Để đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị có liên quan một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn đập theo các quy định tại Nghị định của Chính phủ số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 về quản lý an toàn đập và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Thực hiện phân cấp quản lý hồ chứa theo quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, củng cố lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực, đảm bảo các hồ chứa đều có chủ quản lý thực sự. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hồ chứa, nhất là đối với cấp huyện, xã, thôn, bản.

- Đối với các hồ có nguy cơ mất an toàn phải chủ động hạ thấp mực nước hồ, đồng thời bố trí kinh phí để sửa chữa ngay những hạng mục công trình bị hư hỏng, đảm bảo an toàn đầu mối hồ chứa. Các hồ không có tràn xả lũ điều tiết bằng cửa van cần xác định vị trí tràn sự cố để xả lũ khi mưa, lũ lớn xuất hiện.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, xây dựng giải pháp ứng cứu đập và vùng hạ du khi tình huống xấu xảy ra. Rà soát các hồ chứa có vùng hạ du tập trung dân cư, công trình hạ tầng quan trọng, khu kinh tế để xây dựng phương án phòng, chống lũ, lụt trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.

- Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn (như: hồ Đạ Tô Tông, Đạ Bo B, Suối Đỉa - Cây Xoài, Ba Râu, Ba Cống, Lộc Thắng, R'Lôm, Tân Rai, Cam Ly Thượng…). Chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để từng bước sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn; trường hợp vượt khả năng cân đối ngân sách của Tỉnh, báo cáo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cân đối trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để sửa chữa đảm bảo an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1419/VPCP-KTN ngày 20/02/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TCTL;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3998/BNN-TCTL năm 2013 đảm bảo an toàn hồ chứa nước tỉnh Lâm Đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234