Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3989/VPCP-KTN chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3989/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3989/VPCP-KTN
V/V chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng trị

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 684/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3416/BKHĐT-KTNN ngày 16 tháng 5 năm 2012), Tài chính (công văn số 5216/BTC-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1394/BNN-TCTL ngày 10 tháng 5 năm 2012) về chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở khẩn cấp bảo vệ các khu dân cư và công trình công cộng xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong với chiều dài khoảng 600 mét, sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô, phương án kỹ thuật.

Về nguồn vốn đầu tư: Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ động huy động nguồn vốn địa phương để đầu tư dự án. Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, thực hiện theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

2. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh quảng Trị chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời sạt lở theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; đảm bảo an toàn, phòng chống lụt bão.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (3) lnh 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3989/VPCP-KTN chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở khẩn cấp tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.649
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77