Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3936/BCT-NLDK công bố tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3936/BCT-NLDK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/BCT-NLDK
V/v công bố các tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Các Sở Công nghiệp.

Sau khi xem xét nội dung văn bản số 6000/CV-EVN-KTDT ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc rà soát các tập định mức dự toán chuyên ngành điện, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng, trong khi chờ đợi Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn chỉnh việc rà soát, hiệu chỉnh các tập định mức dự toán đã được Bộ Công nghiệp (trước đây) giao nhiệm vụ, theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương công bố các tập định mức dự toán sau đây:

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt thiết bị nhà máy nhiệt điện được ban hành theo quyết định số 3814/QĐ-BCN ngày 26/12/2006.

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin Điện lực được ban hành theo quyết định số 01/QĐ-BCN ngày 11/01/2000.

+ Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được ban hành theo quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23/8/1999.

+ Các Tập Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện kèm theo các quyết định: số 2005/QĐ-KHĐT ngày 07/9/1999; số 51/2002/QĐ-BCN ngày 25/11/2002 và số 168/QĐ-NLDK ngày 03/2/2004.

+ Định mức chuyên ngành lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện số 2289/QĐ-NLDK ngày 12/7/2005.

+ Định mức dự toán (xây dựng, thí nghiệm, hiệu chỉnh) công trình thủy điện được ban hành theo quyết định số 1582/QĐ-NLDK ngày 29/4/2005 của Bộ Công nghiệp;

+ Định mức dự toán khảo sát xây dựng các công trình điện được ban hành theo quyết định số 2361/QĐ-NLDK ngày 17/9/2003.

+ Định mức – Đơn giá chuyên ngành thí nghiệm mô hình công trình thủy điện số 1223/QĐ-NLDK ngày 23/10/2007.

+ Đơn giá công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công số 3005/QĐ-BCN ngày 26/9/2005 và số 2519/QĐ-BCN ngày 24/7/2007.

2. Các tập định mức dự toán trên là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Sở Công nghiệp căn cứ các hướng dẫn hiện hành để lập các tập đơn giá XDCB áp dụng cho các công trình. Đối với một số loại hình công việc mà kèm theo định mức dự toán, Bộ Công nghiệp đã ban hành các tập đơn giá XDCB kèm theo, việc áp dụng hay vận dụng các tập đơn giá này tại từng thời Điểm là do các chủ đầu tư xem xét, quyết định.

3. Một số tập định mức dự toán Bộ Công nghiệp đã giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiệu chỉnh, bổ sung để thay thế các tập định mức dự toán hiện hành, mặc dù đã quá thời hạn yêu cầu rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn thành, gồm: định mức chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và xây lắp trạm biến áp; Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực; Định mức chuyên ngành xây lắp các công trình thủy điện.

Yêu cầu Tập đoàn khẩn trương chỉ đạo các Ban QLDA và các đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo định mức, trình Bộ Công Thương thẩm định, ban hành.

4. Xuất phát từ đặc thù của công tác khảo sát chuyên ngành các công trình điện, Bộ Công Thương nhất trí giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ các tập định mức dự toán khảo sát đã được Bộ Xây dựng và Bộ Công nghiệp ban hành, yêu cầu kỹ thuật thi công, trang thiết bị khảo sát thực tế tại các công trình, lập dự thảo tập định mức dự toán khảo sát chuyên ngành các công trình điện, trình Bộ Công Thương thẩm định, ban hành (trình Bộ Công Thương phê duyệt Đề cương trước khi triển khai thực hiện)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NLDK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3936/BCT-NLDK công bố tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11