Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 392/SXD-QLXD năm 2009 về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 392/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Bùi Trang Thuận
Ngày ban hành: 08/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/SXD-QLXD
V/v hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Sở Xây dựng.

Bến Tre, ngày 08 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện;
- Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do tỉnh trực tiếp quản lý.

Sở Xây dựng hướng dẫn nội dung về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình xây dựng dân dụng được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyệt cho Sở Xây dựng tại Quyết định số 1529/2009/QĐ-UBND như sau:

A. Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của chủ đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD);

2. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được lập theo Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng, trong đó phải có các hồ sơ sau:

- Chủ trương đầu tư xây dựng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (đối với các công trình bệnh viện, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học có quy mô từ 2 tầng và có tổng diện tích sàn từ 300 m2 trở lên) kèm theo Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng;

- Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thi công, dự toán kèm theo hồ sơ năng lực;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất hoặc chủ trương giao đất;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng: Chứng chỉ quy hoạch (nếu công trình trong vùng đã công bố quy hoạch) hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu công trình trong vùng chưa có quy hoạch);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt phòng và chữa cháy theo quy định tại Phụ lục 3 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ);

- Các văn bản của cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình… (nếu có);

- Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình;

- Văn bản thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của đơn vị tư vấn (nếu có);

3. Văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của chủ đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD).

B. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

C. Nơi nhận hồ sơ: bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng.

D. Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, xác nhận đủ hồ sơ.

Sở Xây dựng sẽ bổ sung bộ thủ tục hành chính của Sở và xin thông báo đến các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố để triển khai đến các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở KH&ĐT, TC, Kho bạc NN (để biết);
- GĐ, PGĐ Sở XD;

- Phòng QLXD/QLĐT/QLKT/TTr-SXD;
- Ban QLDACNXD;
- Trung tâm TV&KĐXD;
- Bộ phận 1 cửa-SXD
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 392/SXD-QLXD năm 2009 về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0