Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 389/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 389/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 56/TVXD ngày 29/12/2014 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình đề nghị hướng dẫn tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại mục 3.2 và mục 3.2.2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình: chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ % (định mức công bố tại bảng số 3 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có thì điều chỉnh định mức chi phí với hệ số K = 1,2.

2. Theo nội dung văn bản số 56/TVXD ngày 29/12/2014 thì công trình chỉ cải tạo không mở rộng, không liên quan đến dây chuyền công nghệ, do vậy trường hợp này chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật không được điều chỉnh với hệ số K = 1,2. Mục 3.3.6.1 Quyết định số 957/QĐ-BXD là quy định các trường điều chỉnh tăng, giảm chi phí thiết kế. Do vậy, các cách tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật như nêu tại văn bản số 56/TVXD đều chưa đúng quy định.

Đề nghị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 389/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.911
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238