Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 387/BXD-HĐXD về việc thuê thiết kế lại hạng mục công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 387/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 387/BXD-HĐXD
V/v: Thuê thiết kế lại hạng mục công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01296/CV-BQLDA ngày 22/8/2008 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên xin ý kiến về việc sửa đổi thiết kế trong gói thầu EPC thuộc dự án Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy xi măng La Hiên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3 Điều 95 Luật Xây dựng, nhà thầu chính hoặc tổng thầu có thể giao một phần công việc của hợp đồng cho thầu phụ. Do vậy, tổng thầu EPC được phép thuê nhà thầu phụ để thiết kế lại một số hạng mục trong gói thầu EPC của dự án. Tuy nhiên, nhà thầu phụ cũng phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận và phải được chủ đầu tư chấp thuận. Thiết kế điều chỉnh phải trình chủ đầu tư phê duyệt; trường hợp có thay đổi so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định thì phải trình cấp có thẩm quyền để thẩm định lại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần xi măng La Hiên nghiên cứu, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 387/BXD-HĐXD về việc thuê thiết kế lại hạng mục công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87