Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 38/BXD-KTTC về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 38/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Trả lời văn bản số 138/SGTVT-KHKT,TĐ ngày 7/3/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Ngày 13/10/2005 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2005/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình là căn cứ để chủ đầu tư điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng xây dựng.

Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng công trình bằng cách cộng dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt với dự toán chi phí bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD và thực hiện các thủ tục phê duyệt theo qui định.

Căn cứ dự toán chi phí bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD , nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng. Trường hợp trong nội dung hợp đồng các bên cam kết giảm giá thì giá trị dự toán bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD cũng giảm tương ứng theo nội dung của hợp đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 38/BXD-KTTC về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85