Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 37/BXD-QHKT năm 2018 công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 37/BXD-QHKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thu Hằng
Ngày ban hành: 02/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-QHKT
V/v công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6044/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải kèm theo văn bản liên quan. Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị trực tiếp của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải tại văn bản số 01/CV-Cty ngày 15/5/2018 về việc hướng dẫn về một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải dự kiến xây dựng tại Thôn 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông được xác định là công trình nông nghiệp cấp IV ở khu vực xa dân cư, chưa có quy hoạch phát triển đô thị.

Căn cứ Khoản 1 Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014, dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành tại nơi có dự án đầu tư xây dựng. Mục tiêu và yêu cầu của quy hoạch xây dựng phải đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, có ý kiến đồng thuận của cộng đồng và cơ quan, tổ chức liên quan. Các trường hợp không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi không có công trình xây dựng, nằm ngoài đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu chức năng đặc thù thì không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tuy nhiên, đối với khu vực xây dựng công trình tập trung như: nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại, văn phòng, nhà nghỉ công nhân… có quy mô lớn (trên 5ha) thì cần lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở quản lý.

Trường hợp diện tích xây dựng các hợp phần của dự án nêu trên là chuồng trại chăn nuôi với cấp công trình là cấp 4 (2,9222 ha) không vượt quá 5ha thì không cần lập quy hoạch chi tiết, nhưng dự án đầu tư xây dựng (bao gồm hồ sơ thiết cơ sở có bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) phải được lập và phê duyệt theo quy định tại Điều 53, Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành có liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, Dự án Trang trại của Công ty dự kiến đầu tư xây dựng tại khu vực nông thôn, chưa có quy hoạch phát triển đô thị thì được miễn giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm bổ sung làm rõ các quy định liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng để đảm bảo yêu cầu kiểm soát về quy hoạch, kiến trúc và đơn giản hóa thủ tục trong lập dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Phan Thị Mỹ Linh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT, Vụ QHKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
Trần Thu Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 37/BXD-QHKT năm 2018 công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169