Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 37/BXD-KTXD hướng dẫn bù chênh lệch thép theo Thông tư 02/2004/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 37/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 06/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn bù chênh lệch thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 03/CV-ĐHS ngày 20/02/2012 của Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn đề nghị hướng dẫn chênh lệch thép theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động lớn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước.

Theo quy định của Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến thì vật liệu xây dựng có sử dụng các loại vật tư sản xuất từ thép trong nước như cáp, đường ống,… được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này. Cột bê tông ly tâm đúc sẵn là sản phẩm xây dựng có chứa thép, do vậy nếu giá thép biến động làm ảnh hưởng đến giá của cột bê tông ly tâm đúc sẵn trong hợp đồng thì việc điều chỉnh giá thép trong cột bê tông ly tâm vào giá hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 37/BXD-KTXD hướng dẫn bù chênh lệch thép theo Thông tư 02/2004/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66