Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3623/BKHĐT-QLKKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3623/BKHĐT-QLKKT
V/v quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Liên quan đến làn sóng xin đất làm khu công nghiệp (KCN) rồi cắt xén xin chuyển đổi đất thành khu dân cư (đăng trên Báo Tuổi trẻ online ngày 25/4/2019), tại công văn số 3780/VPCP-CN ngày 7/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ và các địa phương quản lý tốt hơn.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Điều 45, Điều 47 và quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 60 của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các KCN đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên việc sử dụng phần đất đã được giảm diện tích, đưa ra khỏi quy hoạch KCN của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với quy định của pháp luật.

- Diện tích KCN sau khi đưa ra khỏi quy hoạch ưu tiên sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh KCN, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ công nhân KCN, phát triển nông nghiệp chất lượng cao...

- Trường hợp điều chỉnh giảm diện tích KCN dẫn đến thay đổi dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN hiện hữu thì thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Đi với các KCN dự kiến điều chỉnh giảm diện tích KCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019) thì phương án phát triển KCN, khu kinh tế nằm trong quy hoạch tỉnh. Do đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

3. Kiểm tra, giám sát, thúc đy nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng KCN; tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thm quyền phê duyệt. Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các KCN chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp so với quy hoạch đã được duyệt.

4. Chỉ đạo nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN đầu tư, hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung đối với các KCN đã thành lập mà chưa có công trình này; hoặc các công trình xử lý nước thải KCN chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

5. Chỉ đạo việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng và triển khai phương án đầu tư nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội trong KCN theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng, đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Ủy ban biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởn
g (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây d
ng;
- Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị: QLQH, KCHT&ĐT, GS&TĐĐT, PC, KTĐP&LT, ĐTNN, KHGDTN&MT, LĐVHXH;
- Lưu: VT, QLK
KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


329

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38