Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 354/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 354/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 354/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD .

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2329/KBNN-TTVĐT ngày 21/11/2008 của Kho bạc Nhà nước về chi phí quản lý dự án theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là mức chi phí tối đa cho công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí quản lý dự án tính theo định mức để chi cho hoạt động trong quá trình quản lý dự án. Căn cứ nội dung công việc cần thực hiện, các chế độ chính sách của Nhà nước chủ đầu tư lập dự toán theo qui định để xác định chi phí tương ứng với công việc thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện toàn bộ các công việc như nội dung công việc quản lý dự án qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD (như kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình...) thì chủ đầu tư không được sử dụng chi phí của những công việc này để chi cho công tác quản lý chung của dự án. Trường hợp dự án có đặc thù riêng, chi phí quản lý dự án không phù hợp thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Kho bạc Nhà nước căn cứ ý kiến nêu trên để chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG




Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 354/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66