Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 352/TTg-CN về việc hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 352/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 352/TTg-CN
V/v hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số 7637/BGTVT-TCCB ngày 26 tháng 11 năm 2007 và số 1137/BGTVT-TCCB ngày 28 tháng 02 năm 2008) về việc chuyển đổi các Ban Quản lý dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép một Ban Quản lý dự án đồng thời quản lý một số dự án của cùng một chủ đầu tư, trên cơ sở đủ năng lực và chức năng nhiệm vụ do Chủ đầu tư tự quyết định.

2. Chủ đầu tư quyết định cho phép các Ban Quản lý dự án do mình thành lập được quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác, phù hợp với năng lực và chức năng nhiệm vụ.

3. Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải được phép tiếp tục quản lý các dự án chuyển giao cho các Cục chuyên ngành làm chủ đầu tư, cho đến khi kết thúc dự án và quyết toán công trình.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3964/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; Website CP, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NN, CCHC, KG, ĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 352/TTg-CN về việc hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215