Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 350/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 350/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0214/TCNL-KHCN ngày 06/02/2017 của Tổng cục Năng lượng về việc thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Chính phủ về việc ban hành lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Theo đó, tại công văn dẫn trên, Tổng cục Năng lượng đã có ý kiến như sau:

Các dự án nhà máy điện đã có quyết định phê duyệt đầu tư của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trước thời điểm hiệu lực của Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg sẽ tiếp tục được thực hiện theo tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên, về hiệu suất năng lượng của thiết bị cần tuân thủ theo các nội dung quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quyết định này.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ ý kiến trả lời nêu trên của Tổng cục Năng lượng để thực hiện./.

ính kèm công văn s 0214/TCNL-KHCN ngày 06/02/2017 của Tổng cục Năng lượng).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 350/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Quyết định 78/2013/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251