Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 35/BXD-QLN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 35/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/BXD-QLN
V/v: miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 40/SXD-QLNTTBĐS ngày 06/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho người khuyết tật:

Tại khoản 2 Điều 23 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở không quy định người khuyết tật phải có giấy tờ chứng minh thuộc diện đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng mà chỉ quy định phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật là được hưởng miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với cách mạng:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để áp dụng mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 35/BXD-QLN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155