Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 348/BXD-KHCN năm 2016 áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 348/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/BXD-KHCN
V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 09/2016-CV-PVT ngày 10/3/2016 của Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét nội dung công văn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 4.15 “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và Mục 4.22 “Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1”.

Về đề nghị của Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên gửi Bộ xây dựng, yêu cầu giảm bớt quy định tại Mục 4.15 và Mục 4.22 để bố trí hệ thống cấp khí đốt trung tâm cho dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ xây dựng tại số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD Chủ đầu tư phải có luận chứng thiết kế giải pháp bổ sung thay thế được thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gửi Bộ Xây dựng, trên cơ sở đó Bộ Xây dựng mới xem xét việc chấp thuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 4.15 và Mục 4.22 cho công trình nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 348/BXD-KHCN năm 2016 áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122