Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 347/SXD-KTXD năm 2014 về quản lý đơn giá xây dựng công trình khi áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhan dân tỉnh Hải Dương công bố

Số hiệu: 347/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Hoài Long
Ngày ban hành: 07/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 347/SXD-KTXD
V/v quản lý đơn giá xây dựng công trình khi áp dụng các định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh công bố

Hải Dương, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị tham gia hoạt động đầu tư XD trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định công bố sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công trình, bao gồm:

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). Theo đó, bổ sung 76 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng vào các tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 26/08/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung). Theo đó, sửa đổi 07 định mức, bổ sung 06 định mức và sửa đổi, bổ sung 02 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung). Theo đó, sửa đổi 18 định mức và bổ sung 18 định mức của các nhóm, loại công tác xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc Công bố bổ sung Hệ số chuyển đổi từ đất đồi rời sang đất đắp tiêu chuẩn và định mức dự toán thí nghiệm xác định modun biến dạng của đất nền tại hiện trường bằng tấm nén phẳng (sử dụng neo guồng xoắn);

- Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc Công bố bổ sung định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ và phụt vữa xi măng thi công cọc xi măng đất (công nghệ Jet-Grouting).

Để tổ chức quản lý chi phí xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Khi áp dụng định mức dự toán xây dựng do Nhà nước công bố để lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thì phải thực hiện phù hợp với định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Hải Dương công bố sửa đổi, bổ sung tại các văn bản nêu trên.

2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tại khoản 03 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (qua phòng Kinh tế xây dựng, số điện thoại: 03203. 854813) để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo sở;
- Các phòng thuộc sở và TTQH;
- Trang TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu: VP, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 347/SXD-KTXD năm 2014 về quản lý đơn giá xây dựng công trình khi áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhan dân tỉnh Hải Dương công bố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36