Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 346/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 346/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận công văn số 32/CV-PCCC ngày 29/7/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong Điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về đề nghị của công ty Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội về việc xin giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 để để thiết kế cầu thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang bộ thoát nạn N1 cho công trình “Xây dựng văn phòng thương mại dịch vụ và khách sạn xây dựng tại Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, theo quy định tại Mục 1.1.7 - của QCVN 06:2010/BXD, Chủ đầu tư cần lập luận chứng kỹ thuật bổ sung, thay thế đảm bảo an toàn PCCC cho công trình. Luận chứng kỹ thuật phải được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và có ý kiến đồng ý phương án thiết kế cho hạng Mục công trình thay thế đảm bảo an toàn PCCC cho công trình và gửi về Bộ Xây dựng để làm căn cứ xem xét thống nhất.

Hiện nay, trong hồ sơ kèm công văn của Quý Công ty gửi về Bộ Xây dựng không có Văn bản thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và hồ sơ luận chứng kỹ thuật bổ sung thay thế, nên Bộ Xây dựng không chấp nhận cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 để để thiết kế cầu thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang bộ thoát nạn N1 cho công trình nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư NCX Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 346/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234