Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3438/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3438/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần DIC số 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 225/CV-DIC4 ngày 24/11/2014 của Công ty Cổ phần DIC số 4 về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 207/2012/HĐXD-ĐHTCM ngày 23/02/2012 ký giữa Trường Đại học tài chính - MARKETING và Công ty Cổ phần DIC số 4 là hợp đồng theo đơn giá cố định.

1. Theo quy định tại Khoản b Mục 3 Điều 15 (giá hợp đồng xây dựng) Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng thì: “Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng”;

Theo quy định tại Khoản c Mục 2 Điều 36 (điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng) Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 thì: “ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng”.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật về đấu thầu tại thời điểm ký hợp đồng. Đối với hợp đồng được ký trước ngày 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật số 38/2009/QH12), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.

Với nội dung tại mục 1 và mục 2 nêu trên thì việc thanh toán theo giá trúng thầu đã được Bộ Tài chính phê duyệt và đưa vào trong hợp đồng đã ký (đơn giá vách kính khung nhôm và đơn giá dàn giáo bao công trình) là phù hợp với quy định. Việc điều chỉnh giá thực hiện theo Khoản 9.1 và Khoản 9.2 Điều 9 (Điều chỉnh giá hợp đồng) của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 207/2012/HĐXD-ĐHTCM ngày 23/02/2012; đơn giá vật tư, vật liệu thuộc công tác xây lắp tương ứng với những khối lượng đã được các bên thương thảo thống nhất giá trong hợp đồng, đã nghiệm thu thì không được điều chỉnh (tăng hoặc giảm).

Công ty Cổ phần DIC số 4 căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3438/BXD-KTXD năm 2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126