Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 343/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 343/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh

Bộ Xây dựng nhận công văn số 66/2016/CV-CT ngày 30/6/2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh về một số vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD đối với thang N1; thang máy vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy khi có sự cố xảy ra, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong Điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD) và bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1. QCVN 06:2010/BXD). Công ty Cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 và thang máy thông thường đảm bảo yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở xây dựng tại đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và có ý kiến trả lời tại văn bản số 1918/PCCC&CNCH-P6 ngày 24/6/2016. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và Văn bản số 1918/PCCC&CNCH-P6 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 có giải pháp bổ sung thay thế loại thang N1 và giảm bớt yêu cầu tại Mục 5.1- QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang máy thông thường có giải pháp bổ sung đảm bảo yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên.

2. Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp kỹ thuật của công trình theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 1918/PCCC&CNCH-P6, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về PCCC trong suốt quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các hạng Mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 343/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202