Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3400/BXD-KTXD năm 2014 về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3400/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/BXD-KTXD
V/v bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng 565 - TCT xây dựng Trường Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 368/CV-CT ngày 16/11/2014 của Công ty cổ phần xây dựng 565 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đề nghị hướng dẫn về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với hợp đồng thi công xây dựng, khi nhà thầu đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng đã ký, chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, làm cơ sở xác định thời gian bảo hành và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Việc bàn giao công trình đã hoàn thành cho đơn vị khai thác, vận hành là công việc của chủ đầu tư, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, theo nội dung văn bản số 368/CV-CT, nếu trong hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu không có thỏa thuận liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu trong việc bàn giao công trình cho đơn vị khai thác, vận hành thì khi nhà thầu đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, chủ đầu tư phải nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao công trình và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật. Khi đó, nhà thầu không phải thực hiện việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Công ty cổ phần xây dựng 565 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3400/BXD-KTXD năm 2014 về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152