Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 34/BXD-KTTC về việc định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 34/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số 34 /BXD-KTTC
V/v: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 38/SXD-ĐT ngày 22/01/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, thì chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật được xác định bằng định mức chi phí qui định tại bảng số 3 văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng nhân với hệ số 0,65 (phương pháp 1 văn bản số 38/SXD-ĐT nêu trên là đúng).

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 34/BXD-KTTC về việc định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116