Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 34/BXD-HĐXD tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 2017

Số hiệu: 34/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-HĐXD
V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6874/UBND-ĐT ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho người dân và tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về công tác cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

Trong khi pháp luật đang được điều chỉnh, làm rõ thêm về các điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lại nội dung đề xuất này như sau:

“Đối với công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công trình theo quy định phải di dời ra khỏi khu dân cư)”.

2. Về quy mô công trình và đối tượng được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trong từng khu vực:

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014“Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định …”. Do đó quy mô của công trình được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có liên quan đến tuổi thọ công trình và kế hoạch thu hồi đất xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

- Các đối tượng công trình cụ thể được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn khi đã có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điểm 1 nêu trên và phải tuân thủ các quy định khác về giấy phép xây dựng có thời hạn tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/BXD-HĐXD ngày 06/01/2017 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.125

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!