Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3348/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348 /BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy đin Vĩnh Sơn Sông Hinh

Bộ Xây dng nhận được văn bản s1316/2014/CV-VSH-KT ngày 27/11/2014 ca Công ty Cổ phần thy đin nh Sơn Sông Hinh v việc thc hin hp đồng trong hoạt động xây dng. Sau khi xem xét, B Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đng xây dựng đưc ký kết gia các bên, phù hợp với quy định ca pháp lut là cơ spháp lý cao nht để các bên thanh toán, quyết toán hp đng.

Hợp đồng EPC s786/2010/HĐ-VSH-LD ngày 17/9/2010 vThiết kế, cung cp thiết b và thi công xây lp tuyến áp lc – D án thủy điện Thưng Kon Tum ký gia Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và T hp nhà thầu Công ty Cổ phần xây dng 47, Công ty TNHH Đầu tư xây dng và thương mại Tiến Dung Kon Tum và Công ty Cổ phần tư vn xây dng đin 1 hợp đồng trn gói.

1. Theo quy định ti Mục 2 Điều 34 (nguyên tắc điều chnh giá và điều chỉnh hp đồng xây dựng) Nghđịnh s48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 ca Chính ph v hợp đồng thì: Đi vi hp đồng trn gói, thì ch được điều chnh hp đng cho những khi lưng công việc b sung ngoài phm vi hp đng đã ký (đi vi hp đồng thi công xây dng là nm ngoài phm vi công việc phi thực hin theo thiết kế; đi vi hp đồng tư vn là nm ngi nhiệm v tư vn phải thực hin).

2. Gói thu EPC ca d án được thc hin theo hình thc trn gói; trưng hp thay đi thiết kế mà vẫn bảo đảm chất lưng, không thay đi ni dung cơ bn ca thiết kế sở, mang li li ích cho công trình đã đưc ch đu tư chấp thun thì việc thiết kế và bóc tách khi lưng công việc thuc tch nhiệm ca Nhà thu (Ch đầu tư phê duyệt thiết kế theo thẩm quyn).

3. Việc thanh toán theo giá trị phần trăm giá hng mục công trình tương ng vi các giai đon thanh toán (quy đnh trong hp đng) da vào Biên bn nghiệm thu công vic hoàn thành có xác nhận ca Ch đu tư, Nhà thu và đi din ca Tư vn giám sát mà không cn xác nhn khi lưng hoàn thành chi tiết là phù hp với quy đnh.

Công ty Cổ phần thủy điện nh Sơn Sông Hinh căn cứ hưng dn trên t chc thc hin vic quản lý chi phí đu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3348/BXD-KTXD ngày 18/12/2014 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84