Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 331/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 05/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 331/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Liên danh TMEC- CHEC

Trả lời Văn bản số JV-QT-033/08 ngày 10/11/2008 của Liên danh TMEC- CHEC đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với gói thầu Số 7 của Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối với hợp đồng thi công gói thầu số 7, trong đó có loaị ống F3000mm và F2500mm tính theo giá nhập khẩu bằng ngoại tệ (đồng USD) ở thời điểm năm 2003, quá trình thực hiện hợp đồng nếu được phép thay đổi để loaị ống F3000mm và F2500mm sản xuất chế tạo trong nước (Công ty Bê tông Hùng Vương thực hiện) thì những loại ống này (cấu kiện được tạo bởi vật liệu chủ yếu là sắt thép, xi măng, cát, đá) được điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng cho những khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/01/2007. Nhà thầu Liên danh TMEC- CHEC làm việc với chủ đầu tư để điều chỉnh nội dung hợp đồng đã ký kết về những nội dung cần điều chỉnh và ký phụ lục hợp đồng để làm căn cứ cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng; Nếu nội dung điều chỉnh nào vượt thẩm quyền của chủ đầu tư thì phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Liên danh TMEC- CHEC thống nhất với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Ban QLDA Vệ sinh Môi trường TPHCM
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 331/BXD-KTXD ngày 05/12/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.692

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189